Holi aayi (होली आई)

Generic placeholder image

होली आई

होली आई, होली आई,
रंगों की ये बारिश लाई।
बच्चों पर है मस्ती छाई,
मिलकर होली खेलो भाई।